>

SAĞLIKLI YAŞAM

Mastaljisi Olan Kadınlar Depresyonda

Mastalji nedir? Nasıl tedavi edilir?
 
   
 
 
     

Yeterince iyi tanınmayan bir şikâyet olan mastalji, meme ile ilgili yakınmalarla hekime başvuran kadınların önde gelen problemlerinden birisidir. Mastalji ile başvuran ve herhangi bir organik patolojik bulgu saptanmayan hastalarda ruhsal faktörler ve kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu derlemede mastaljisi olan kadınlarda depresyon, anksiyete, aleksitimi ve genel ruhsal belirtilerinin düzeyi açısından organik sebebe bağlı olmayan mastaljinin ruhsal faktörler ile ilişkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Mastalji meme dokusundan kaynaklanan ağrıyı tanımlamaktadır. Mastalji (meme ağrısı), meme ile ilgili şikâyetler ile hekime başvuran kadınların önde gelen yakınmalarından biri olmasına rağmen, hâlen yeterince iyi tanınmayan bir belirtidir. Yapılan bir çalışmada kadınların %66’sında meme ağrısı olduğu belirlenmiş ve bunların %21’i de ağrılarının şiddetli olduğunu dile getirmiştir. Ancak bu kadınların sâdece yarısı bu nedenle bir hekime başvurmuştur. Başka bir çalışmada mastaljisi olan kadınların sâdece %5’inin uzmanlaşmış bir meme kliniğine başvurduğu gösterilmiştir.

Mastaljisi olan hastalarda endokrin veya histolojik faktörlerin yetersizliği araştırmacıları psikolojik faktörleri araştırmaya da yöneltmiştir. Mastalji yakınması olan hastalar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anksiyete ve depresyon düzeylerinin fazla olduğu bulunmuştur.

MASTALJİ TEDAVİSİ

Birinci basamak sağlık kurumlarına ve hastânelere başvuran hastaların %40’ında ağrı ana yakınmalardan biridir. Ağrı ve depresyon ilişkisine bakıldığında, ağrı depresyonun bir bileşeni olabilir, depresyon kronik ağrının komplikasyonu olarak gözlemlenebilir veya ağrı ve depresyon birlikte ancak ilişkisiz olabilir. Depresyonlu hastaların %50-60’ında ağrının önemli bir yakınma olduğu ve ağrı hastalarının %60’ında depresif belirtiler bulunduğu gösterilmiştir. Tıbben açıklanamayan ağrı yakınması olan hasta gruplarında psikolojik faktörlerin olası etkileri araştırılmalıdır.

Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
cosmoturk önerisi
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU
Anket
Aşk mı, Para mı?
Aşk
Para
>