>

DİĞER HABERLER

Aria’nın basın açıklaması

Aria’nın, Turkcell’in Tahkim Başvurusu’nun reddi ile ilgili görüşleri...
 
   
 
 
     
Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Komisyonu’nun, Turkcell’in ulusal dolaşım konusundaki başvurusunu reddetmesi ile, Rekabet Kurumu’nun daha önceden Ulusal Dolaşım konusunda Aria lehine vermiş olduğu karar bir kez daha doğrulandı.

Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell’den İŞ-TİM’le 15 Kasım 2001 itibariyle 30 gün içinde bir ulusal dolaşım anlaşması imzalamasını istemişti. Bu karar üzerine Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu’nun Ulusal Dolaşım konusunda yetkili olmadığı iddiasıyla Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Komisyonu’na başvurmuştu.
Komisyon, bu başvuruyu reddederek konunun kendi yargı alanın dışında olduğu ve durumun yetkili ulusal kurumlarca değerlendirilmesi gerektiği kararına vardı.

Rekabet Kurulu Haziran 2003 tarihinde, "Turkcell ve Telsim’in Aria’nın Ulusal Dolaşım talebini objektif gerekçelere dayanmadan reddetmek suretiyle telekomünikasyon sektöründeki hakim durumlarını birlikte davranışlarıyla kötüye kullanarak Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri"ni açıklamış ve Aria’nın haklılığının tespit ederek Turkcell ve Telsim’e para cezası verilmesini uygun görmüştü.

Bu kararlar, rakiplerin yeni operatörlere zarar verme yoluyla, tekelci bir ortam yaratmak, rekabeti engellemek ve pazara yeni oyuncuların girişini geciktirmek için çeşitli davranış ve tutumlar sergilediklerini bir kez daha ortaya koymuştur.
Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
cosmoturk önerisi
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU
Anket
Aşk mı, Para mı?
Aşk
Para
>