>

DİĞER HABERLER

Kadınlar iş yaşamlarında erkeklerden çok daha başarılı!

Yapılan araştırmalara göre, kadınların başarıları erkeklerden daha baskın çıktı!
 
   
 
 
     
Çalışan kesimin içine gitgide katılımı fazla yer alan kadınlar artık yönetim kurullarındaki sandalyelerini çekiyor ve kendi şirketlerini kuruyor.

Kadınların biyolojisi ve yetiştiriliş tarzı:

Kadınları ve erkekleri şekillendiren yalnızca sosyalizasyon değil, biyolojidir de.
Araştırmacılara göre kadınların ve erkeklerin beyinlerinde çok büyük fizyolojik farklılıklar var. Örneğin, erkeklerin beyinleri kadınlarınkinden %10 daha büyük. Ama kadınların belli alanlarda daha fazla sinir hücresi var. Kadınların corpus collosum’u, yani sağ ve sol yarıküreleri birbirine bağlayan sinir dokuları da daha büyük. Bu durum kadınların beyninin, sayısal ve sözel sol yarısıyla sezgisel, görsel sağ yarısı arasında daha hızlı veri iletmesini sağlıyor.
Ve erkekler genellikle sol beyin odaklıdır.
Kızlar ve erkekler büyürken tabii ki değişen toplumsal kural ve beklentiler tarafından geliştirilirler. Cinsiyetin davranış, algı ve daha birçok şeyi şekillendirdiği bilinmektedir.

Cinsiyet faktörü

Erkeklerin emir ve denetim tarzıyla kadınların takım oluşturma veya fikir birliği sağlamaya yönelik yaklaşımı Yöneticiler tarafından da gözlenmektedir.
Kadınların uzlaşım yollarını araştırmaya ve diğer insanların görüşlerini almaya daha istekli oluşu buna karşıt olarak, erkeklerin diğer insanlardan tavsiye istediklerinde kendilerinden emin olmayan ya da cevapları bilmeyen liderler olarak algılanacaklarını düşündükleri veriler arasında.

Kadın liderliğinin artıları

Kadınlar çalışan insan psikolojisini daha iyi anlarlar.
Kadınlar açık konuşulmasından hoşlanır, sözcük oyunlarına gerek yoktur.Kadın liderler daha yardımcıdırlar.
Kadınlar farklılıklara karşı daha hoşgörülüdür; o yüzden görüş farklılıklarının idare edilmesinde daha fazla beceriye sahiptirler. Kadınlar iş beklentilerinin tanımlanmasında daha iyidirler. Erkekler genellikle kadınlarla karşılaştırıldığında karar almakta daha hızlı davranırlar. Kadınlar daha iyi iletişim kuruyor.

Sonuçlar

Önceki araştırmalar kadınların zihinsel becerilerde(sol beyin) değil, kişiler arası ilişkilerde mükemmel olduğunu (sağ beyin) ortaya koyuyordu. Araştırmamız kadınların beynin hem sol hem de sağ alanlarında daha iyi performans sergilediklerini gösteriyor.
’Kadınlar maddelerin %90’ını temsil eden 31 bireysel davranışın 28’inde erkeklere göre daha iyi değerlendirmeler aldı.’ ’Kadınlar için en meşakkatli etken Öz Yönetim...31 davranış arasında oranı en düşük olan madde bireysel hayal kırıklıklarıyla başa çıkılması oldu.’

Peki kadınlar yöneticilikte öndeler ise, neden yetkili konumlarda daha fazla kadın göremiyoruz?

Kadınlar kendi yönetim tarzlarının işe yaradığını tekrar tekrar kanıtlamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla, kadınlar ancak yükselişe geçebildiler.

Vazgeçme yetisine sahip olmalısınız. Kadınlar bunu erkeklerden daha iyi başarıyor çünkü kendilerine olan güvenleri çok cepheli. Erkeklerin ise kendilerine güveni yaptıkları işe dayalı, tek boyutlu bir olgu.
İster sonuna kadar bir ‘sol beyinli’ ister ‘erkek gibi’ yönetmeye çalışan bir kadın yönetici olun, tepedeki yöneticiler için amaç yönetimde ‘dişi’ tarafa yönelmek olmalıdır. Görünüşe bakılırsa kadınlar bu konuda çok da başarılı.
Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
cosmoturk önerisi
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU
Anket
Aşk mı, Para mı?
Aşk
Para
>